Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Què és Xim i Xesca?

Què és Xim i Xesca?
Prova Xim i Xesca
    Demo Alumne
    Demo Mestre
Subscripció a Xim i Xesca
Rebre el Butlletí de Notícies 

 

Què és Xim i Xesca?
www.ximixesca.com és un programa interactiu per al foment de la lectura i la comprensió lectora dirigit a alumnes de 6 a 14 anys; de cicle inicial fins a ESO.

Amb Xim i Xesca volem que els nens i nenes vagin agafant el gust per la lectura perquè entenem que llegir és bàsic per a la seva formació escolar i per al seu desenvolupament futur. Però per despertar l’hàbit de llegir cal gaudir de la lectura i per això cal entendre el que es llegeix. Xim i Xesca motiva els lectors a posar atenció al que llegeixen i així els ajuda a entrar en la història que tenen a les mans i a viure-la com a pròpia.

Com? 
Cada alumne subscrit al programa té un codi d'accés per entrar a Xim i Xesca i respondre les preguntes del llibre que s'hagi llegit per comprovar si l'ha entès. Si respon bé aconsegueix punts lectors!

Punts lectors?
Per a l'alumne els punts són l'incentiu per posar atenció en allò que llegeix, per continuar llegint i anar adquirint l'hàbit lector.

Per al mestre els punts són l'eina per fomentar la lectura entre els seus alumnes a través del joc i per detectar possibles problemes de comprensió.

Cada mestre subscrit al programa té un codi d'accés per entrar a Xim i Xesca i veure l'activitat lectora de tots els seus alumnes.

Qüestionaris de llibres?
A Xim i Xesca hi ha més de 2.000 qüestionaris de llibres per a nens i joves de moltes editorials i d'autors d'arreu del món, perquè els nens i nenes lectors trobin sempre el qüestionari del llibre que hagin llegit.

La base de dades de qüestionaris es va ampliant periòdicament amb les noves publicacions més recomanades i amb els llibres que proposen els mestres des de les escoles.

Xim i Xesca fomenta la lectura voluntària i la lectura obligatòria.

Xim i Xesca ajuda a assolir les competències bàsiques de llengua catalana i castellana

cms-que-es

El simple fet de llegir és el camí més eficaç per esdevenir lector, però llegir requereix un esforç, individual i solitari. Amb Xim i Xesca el nen se sent acompanyat en aquest procés i recompensat per l'esforç fet. De l'esforç en queda constància; els pares i el mestre el podran valorar i el nen voldrà seguir llegint.


Altres accions d'Animació a la Lectura

Des de Xim i Xesca, a més a més del programa, organitzem accions i activitats per animar els nens a entrar en el món dels llibres:

Títols de felicitació i premis
A final de curs, per Sant Jordi o en dates especials es fan títols de felicitació per a la classe més lectora de l'escola o per al nen o nena més lector de la classe. Xim i Xesca també entrega premis a totes les escoles per als alumnes més bons lectors o els que més s'hagin esforçat.

Contacontes
Amb l’activitat “Si ho entenc, és més divertit!”, Xim i Xesca porta a l’escola una narradora de contes per a nens que explica un conte i després fa preguntes sobre el conte que s’ha explicat.

Visites d’autors il·lustradors a les escoles
El contacte amb els autors i il·lustradors és una excel·lent activitat complementària de foment a la lectura entre els nens i nenes perquè enriqueix la lectura, complementa la comprensió lectora i desperta el gust per llegir!

Vols més informació? Entra aquí.

La Torre de Llibres
Joc lector obert a totes les escoles que vulguin participar, que té com a objectiu aconseguir que entre tots els lectors llegeixin en un període determinat de temps tants llibres que podrien fer una torre tan alta com l'alçada d'algun edifici emblemàtic. L'any 2017 vam aconseguir fer tres piles de llibres tan altes com la Sagrada Família!