Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Què és Xim i Xesca?


Prova Xim i Xesca
    Demo Alumne
    Demo Mestre
Subscripció a Xim i Xesca
Rebre el Butlletí de Notícies 

 

Què és Xim i Xesca?
www.ximixesca.com és un programa interactiu per al foment de la lectura i la comprensió lectora dirigit a alumnes de 6 a 14 anys; de cicle inicial fins a ESO.

Amb Xim i Xesca volem que els nens i nenes vagin agafant el gust per la lectura perquè entenem que llegir és bàsic per a la seva formació escolar i per al seu desenvolupament futur. Però per despertar l’hàbit de llegir cal gaudir de la lectura i per això cal entendre el que es llegeix. Xim i Xesca motiva els lectors a posar atenció al que llegeixen i així els ajuda a entrar en la història que tenen a les mans i a viure-la com a pròpia.

Com? 
Cada alumne subscrit al programa té un codi d'accés per entrar a Xim i Xesca i respondre les preguntes del llibre que s'hagi llegit per comprovar si l'ha entès. Si respon bé aconsegueix punts lectors.

Punts lectors?
Per a l'alumne els punts són l'incentiu per posar atenció en allò que llegeix, per continuar llegint i anar adquirint l'hàbit lector.

Per al mestre els punts són l'eina per fomentar la lectura entre els seus alumnes a través del joc i per detectar possibles problemes de comprensió.

Cada mestre subscrit al programa té un codi d'accés per entrar a Xim i Xesca i veure l'activitat lectora de tots els seus alumnes.

Qüestionaris de llibres?
A Xim i Xesca hi ha més de 2.000 qüestionaris de llibres per a nens i joves de moltes editorials i d'autors d'arreu del món, perquè els nens i nenes lectors trobin sempre el qüestionari del llibre que hagin llegit.

La base de dades de qüestionaris es va ampliant periòdicament amb les noves publicacions més recomanades i amb els llibres que proposen els mestres des de les escoles.

Xim i Xesca fomenta la lectura voluntària i la lectura obligatòria.

Xim i Xesca ajuda a assolir les competències bàsiques de llengua catalana i castellana.

Lectura a Casa
Per tal d’incentivar la lectura diària acompanyada dels nens i nenes que encara estan aprenent a llegir, hi ha a Xim i Xesca la funcionalitat “Lectura a casa”: quan el nen o la nena llegeixi cada dia una estona amb el pare, la mare, l’avi o el padrí lector, tindrà un dibuix en el seu espai de Xim i Xesca que d’entrada serà només un escenari, i a mesura que vagi llegint, el dibuix s’anirà omplint de personatges o elements.

La Torre de Llibres
Joc lector obert a totes les escoles que vulguin participar, que té com a objectiu aconseguir que entre tots els lectors llegeixin en un període determinat de temps tants llibres que podrien fer una torre tan alta com l'alçada d'algun edifici emblemàtic. L'any 2017 vam aconseguir fer tres piles de llibres tan altes com la Sagrada Família!

 

A partir d’aquest curs les biblioteques i les famílies també es poden subscriure a Xim i Xesca. 

Perquè fer que els nens i nenes vagin agafant el gust per llegir, és un objectiu on tots hi podem participar!