Portal per al foment de la lectura i la comprensió lectora

Subscripció a Xim i Xesca
Preu de la subscripció
Preu per alumne i curs escolar
6,00 €
A partir de la subscripció de 6 classes.
Preu per alumne i curs escolar
4,00 €
A partir de la subscripció de 12 classes.
Preu per alumne i curs escolar
3,00 €
Accés als llibres en anglès (The Ding)
Preu addicional per alumne i curs escolar
4,00 €
Preu per mestre i curs escolar
0,00 €
Preus sense IVA. Curs 2017-2018
Per a la subscripció cal seguir els següents passos:
1. Omplir formulari amb les dades de l'escola.
2. Indicació del nombre de classes a contractar i adjuntar llistats de les classes a donar d'alta al programa amb el nom del mestre responsable de cada classe.
3. Acceptació de condicions.
4. L'administració de Xim i Xesca procedirà a la verificació de les dades i a la assignació de codis d'accés per a tots els alumnes i mestres de l'escola per poder fer l'alta definitiva.
5. En el termini d'uns tres dies s'enviarà a l'escola la relació de codis d'accés per a cada un dels mestres i cada un dels nens i la factura a abonar per la llicència anual.
CONTINUAR